Wie ben ik                                                                                                    Mijn   naam   is   Jeannette   Hartelman,   getrouwd   en   moeder   van   vier   kinderen.   Ik   ben   gediplomeerd pedagoog en kinder- en jeugdtherapeut. Voor   mijn   afstudeeronderzoek   pedagogiek   heb   ik   mij   verdiept   in   het   onderwerp   ‘executieve   functies’ en    in    het    afstudeeronderzoek    voor    kinder-    en    jeugdtherapie    heb    ik    mij    gespecialiseerd    in    het ‘Beelddenken en de kracht van de rechterhersenhelft’ (zie specialisatie) Om   kinderen   te   zien   opgroeien,   ontwikkelen,   ontdekken   en   hun   eigen   pad   zien   te   bewandelen,   is   als ouder   heel   bijzonder.   Het   maakt   je   bewust   van   je   kwetsbaarheden   en   ook   je   krachten.   In   mijn   werk   als pedagoog en kinder- en jeugdtherapeut neem ik als ervaringsdeskundige deze levenservaringen mee. Motivatie Mijn gedrevenheid om met kinderen, jongeren en ouders samen te werken, komt voort uit een gevoel van betrokkenheid, affiniteit en enthousiasme. Voor mij is het in eerste instantie belangrijk dat het kind of jongere zich gezien en gehoord voelt. Acceptatie en respect vormen belangrijke uitgangspunten. Mijn doel is met het kind of jongere samen te werken en datgene aan te reiken wat het kind of de jongere nodig heeft om het maximale uit zichzelf te halen. Gevolgde opleidingen en trainingen o Kinder- en Jeugdtherapie, Post-HBO BGL & partners o Kindercoach, Post-HBO BGL & partners o Psychologie, pre-master  Universiteit van Twente o Pedagogiek  Bachelor HBO HAN Nijmegen o Acceptance Commitment Therapy , ACT-therapeut o Gecertificeerd ACT4kids therapeut o Acceptance Commitment Therapie: Beleef het in Beeld o Contextueel werken, Taal zonder grenzen o Hoogsensitiviteit bij kinderen, Con Amore o EMDR BiVT Zwolle o EMDR Themadag kinderen, BiVT Beverwijk o Rots en Water, gecertificeerd trainer o Coaching ADHD en ADD o Mindfulness based Cognitive Therapy o Familieopstellingen o Zelfcompassie en Zelfvertrouwen o Basis- en verdiepingstraining Beroepsstandaard Jeugd- en Gezinsprofessionals & Jeugdzorgwerkers
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER