Ouderbegeleiding ‘Als   we   iets   in   het   kind   willen   veranderen,   moeten   we   het   eerst   onderzoeken   en   kijken   of   het   niet   iets   is   dat   beter   in   onszelf kan worden veranderd. -Carl Gustav Jung- Ouderbegeleiding als onderdeel van de kinder- en jeugdtherapie. Bij   kinder-   en   jeugdtherapie   staat   het   kind   of   jongere   centraal.   De   therapie   richt   zich   op   de   binnenwereld   van   het   kind   of jongere,   maar   ook   op   de   buitenwereld      zoals   gezin,   familie,   omgeving   en   school.   Het   systeem   rondom   het   kind      speelt   een belangrijke rol binnen de kinder- en jeugdtherapie. Ouders   zijn   de   opvoedingsdeskundigen   bij   uitstek      en   in   de   thuissituatie   van   het   kind   zijn   ouders   de   belangrijkste   hulpbron.   Om die   reden   is   de   rol   van   ouders   onmisbaar   in   de   therapie.   In   het   belang   van   de   therapie   verwacht   ik   dat   ouders   een   actieve   rol innemen in het veranderingsproces van het kind. Oudergesprekken   zijn   onderdeel   van   de   werkwijze   van   Perspectief4Kids en    vinden    plaats    in    de    intake,    de    tussentijdse    evaluatie    en    in    een afrondend   eindgesprek.   Uiteraard   kan   er   ook   sprake   zijn   van   tussentijds mail- en telefonisch contact waar nodig en gewenst. Tijdens de ouderbegeleidingsgesprekken bespreken we onder andere: de rol van u als ouder/opvoeder de voortgang van de therapie praktische handvatten en adviezen specifieke opvoedvragen samenhangend met de therapie hoe de therapie en de thuissituatie afgestemd kunnen worden Naast   de   ouderbegeleiding   als   onderdeel   van   de   kinder-   en   jeugdtherapie   is   het   ook   mogelijk   om   meer   begeleiding   te   vragen voor   opvoedingsvragen   waar   u   als   ouder/opvoeder   voor   staat   en   ondersteuning   bij   wenst.   U   kunt   dan   een   afspraak   maken   voor afzonderlijke ouderbegeleidingsgesprekken
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER