Welkom Kinder- en jeugdtherapie Ouderbegeleiding ACT Zakelijk Wie ben ik Inspiratie Contact
Ouderbegeleiding  ‘Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is dat beter in onszelf  kan worden veranderd. -Carl Gustav Jung- Ouderbegeleiding als onderdeel van de kinder- en jeugdtherapie.   Bij kinder- en jeugdtherapie staat het kind of jongere centraal. De therapie richt zich op de binnenwereld van het kind of  jongere, maar ook op de buitenwereld  zoals gezin, familie, omgeving en school. Het systeem rondom het kind  speelt een  belangrijke rol binnen de kinder- en jeugdtherapie.  Ouders zijn de opvoedingsdeskundigen bij uitstek  en in de thuissituatie van het kind zijn ouders de belangrijkste hulpbron. Om  die reden is de rol van ouders onmisbaar in de therapie. In het belang van de therapie verwacht ik dat ouders een actieve rol  innemen in het veranderingsproces van het kind.   Oudergesprekken zijn onderdeel van de werkwijze van Perspectief4Kids  en vinden plaats in de intake, de tussentijdse evaluatie en in een  afrondend eindgesprek. Uiteraard kan er ook sprake zijn van tussentijds  mail- en telefonisch contact waar nodig en gewenst.   Tijdens de ouderbegeleidingsgesprekken bespreken we onder andere:  de rol van u als ouder/opvoeder  de voortgang van de therapie  praktische handvatten en adviezen  specifieke opvoedvragen samenhangend met de therapie  hoe de therapie en de thuissituatie afgestemd kunnen worden  Naast de ouderbegeleiding als onderdeel van de kinder- en jeugdtherapie is het ook mogelijk om meer begeleiding te vragen  voor opvoedingsvragen waar u als ouder/opvoeder voor staat en ondersteuning bij wenst. U kunt dan een afspraak maken voor  afzonderlijke ouderbegeleidingsgesprekken 
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER