Welkom Kinder- en jeugdtherapie Ouderbegeleiding ACT Zakelijk Wie ben ik Inspiratie Contact
Klachten en geschillen Perspectief4Kids werkt op basis van vertrouwen, openheid en respect. Als kinder- en jeugdtherapeut/pedagoog zal ik uiteraard alles in het werk stellen om uw kind/jongere zo goed mogelijk te begeleiden. Desondanks kan het zijn dat u toch een klacht heeft of ontevreden bent over mijn praktijk of de behandeling. U kan dat altijd met mij bespreken en samen kunnen we kijken naar een oplossing. Mochten we er in onderling overleg toch niet uitkomen dan kunt u de klachtenprocedure volgen in de onderstaande link. NFG klachtenprocedure Reglement Geschilleninstantie
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER