Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Perspectief4Kids werkt op basis van vertrouwen, openheid en respect. Als kinder- en jeugdtherapeut/pedagoog zal ik uiteraard alles in het werk stellen om uw kind/jongere zo goed mogelijk te begeleiden. Desondanks kan het zijn dat u toch een klacht heeft of ontevreden bent over mijn praktijk of de behandeling. U kan dat altijd met mij bespreken en samen kunnen we kijken naar een oplossing. Vanaf 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. De Wkkgz  heeft als doel om zo goed mogelijk klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg en hulpverlening te behandelen. Perspectief4Kids is aangesloten bij de NFG en heeft de Wkkgz-klachtenregeling ondergebracht bij de CAMCoop. Via CAMCoop is Perspectief4Kids aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen en is er een klachtenfunctionaris geregeld. Voor meer informatie: CAMCoop Het is voor u belangrijk dat u weet welke stappen u kunt zetten; met wie u te maken heeft en dat er sprake is van zorgvuldigheid en onafhankelijkheid van de therapeut. In het stappenplan ziet u precies wat u moet doen om de kans op een geschikte oplossing zo groot mogelijk te maken. NFG klachtenreglement Reglement Geschilleninstantie Stappenplan Klachtenprocedure
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER