Privacy De gesprekken die bij Perspectief4Kids gevoerd worden, zijn vertrouwelijk. Ik ben voor de uitoefening van mijn beroep gehouden aan de Beroepscode van de beroepsverenigingen waar ik ben aangesloten en aan de op dit punt geldende wet- en regelgeving. Op grond daarvan ben ik verplicht tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie die met mij gedeeld wordt. In het privacyreglement leest u hoe ik omga met uw gegevens in het kader van de privacywetgeving. Dossiervorming Bij het geven van therapie ben ik verplicht om aan verslaglegging en dossiervorming te doen. Hierbij wordt persoonlijke gezondheidsinformatie vastgelegd. Deze is privacygevoelig en daarvoor geldt wettelijke bescherming. Als onderdeel van de intake vraag ik om toestemming voor het veilig vastleggen van gegevens voor zover noodzakelijk voor een goede hulpverlening. Voor de borging van de veiligheid van de gegevens maak ik gebruik van veilige NEN7510 gecertificeerde software, waarmee ik voldoe aan de regels van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 25 mei 2018). 
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER