Specialisatie Voor   mijn   afstudeeronderzoek   pedagogiek   heb   ik   mij   verdiept   in   het   onderwerp   ‘executieve   functies’.   Dit   heeft   geresulteerd   in   een werkmap met informatie, handvatten en interventies voor de begeleiding van kinderen met zwakke executieve functies. Ik   heb   mij   voor   mijn   afstudeeronderzoek   kinder-   en   jeugdtherapie   gespecialiseerd   in   het   ‘Beelddenken’.   Mijn   scriptie   ‘Beelddenken en de kracht van de rechterhersenhelft’ is het resultaat van mijn verdieping in de wereld van het beelddenken. Executieve functies                                   Onder   executieve   functies   worden   de   hogere   controlefuncties   van   de   hersenen   verstaan   die   het   mogelijk   maken   om   gedrag   goed   te organiseren.   Ze   zijn   nodig   voor   strategisch   denken,   om   rationele   beslissingen   te   nemen   en   te   kunnen   focussen   op   wat   belangrijk   is. De   executieve   functies   spelen   een   essentiële   rol   bij   het   zelfstandig   kunnen   functioneren   in   het   dagelijks   leven.   Met   andere   woorden: executieve   functies   zijn   onmisbaar   bij   vaardigheden,   taken   en   verantwoordelijkheden   van   kinderen   en   pubers.   Voorbeelden   van executieve   functies   zijn:   responsinhibitie   (nadenken   voordat   je   iets   doet),   werkgeheugen,   emotieregulatie,   volgehouden   aandacht,     taakinitiatie   (op   tijd   aan   een   taak   beginnen),   plannen,   organisatie   (informatie   en   materialen   ordenen),   flexibiliteit   (omgaan   met veranderingen),   timemanagement   (tijd   inschatten)   en   metacognitie   (een   stapje   terug   doen   om   zowel   jezelf   als   de   situatie   te   kunnen overzien en te evalueren). Zwakke   executieve   functies   komen   met   name   voor   bij   kinderen   met   ADHD,   autisme   en   leerstoornissen,   maar   ook   bij   veel   kinderen zonder diagnose. Beelddenken Beelddenken   is   het   denken   in   beelden   en   gebeurtenissen   en   niet   in   woorden   en   begrippen.   Het   kan   omschreven   worden   als   ruimtelijk denken   (driedimensionaal)   waarbij   visuele,   auditieve   en   zintuiglijke   informatie   tegelijkertijd   wordt verwerkt.   Hierdoor   kan   de   beelddenker   snel   het   geheel   overzien   en   kan   hij   vlot   een   oplossing bedenken. Het onder woorden brengen van die oplossing kan alleen lastig zijn voor de beelddenker. Alle   mensen   worden   voor   100   %   als   beelddenker   geboren.   Echter   ontwikkelt   het   menselijk   brein rond    het    vierde    á    vijfde    levensjaar    een    bepaalde    voorkeur    voor    het    beelddenken    (visuele leersysteem)    of    het    taaldenken    (verbale    leersysteem).    Een    voorkeur    voor    beelddenken    kan aangeboren   zijn,   maar   het   kan   ook   zijn   dat   de   keuze   voor   beelddenken   geforceerd   wordt   door   leer- en/of gedragsproblemen,    zoals    bij    dyslexie,    AD(H)D    en    Autismespectrumstoornis.    Er    bestaan    ook raakvlakken van beelddenken met onder andere hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. Beelddenkers hebben een sterk ontwikkelde rechterhersenhelft. De sterke kanten van de rechterhersenhelft zijn onder andere: beleven, ritme, ruimtelijk inzicht, overzicht, verbeelding, dagdromen, kleur, muziek, intuïtie, creativiteit, fantasie en spiritualiteit.
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER