Welkom Kinder- en jeugdtherapie Ouderbegeleiding ACT Zakelijk Wie ben ik Inspiratie Contact
Specialisatie  Voor mijn afstudeeronderzoek pedagogiek heb ik mij verdiept in het onderwerp ‘executieve functies’. Dit heeft geresulteerd in een werkmap  met informatie, handvatten en interventies voor de begeleiding van kinderen met zwakke executieve functies. Ik heb mij voor mijn afstudeeronderzoek kinder- en jeugdtherapie gespecialiseerd in het ‘Beelddenken’. Mijn scriptie ‘Beelddenken en de kracht  van de rechterhersenhelft’ is het resultaat van mijn verdieping in de wereld van het beelddenken.   Executieve functies                                     Onder executieve functies worden de hogere controlefuncties van de hersenen verstaan die het mogelijk maken om gedrag goed te organiseren.  Ze zijn nodig voor strategisch denken, om rationele beslissingen te nemen en te kunnen focussen op wat belangrijk is. De executieve functies  spelen een essentiële rol bij het zelfstandig kunnen functioneren in het dagelijks leven. Met andere woorden: executieve functies zijn onmisbaar bij vaardigheden, taken en verantwoordelijkheden van kinderen en pubers. Voorbeelden van executieve functies zijn: responsinhibitie (nadenken voordat je iets doet), werkgeheugen, emotieregulatie, volgehouden aandacht,  taakinitiatie (op tijd aan een taak beginnen), plannen,  organisatie (informatie en materialen ordenen), flexibiliteit (omgaan met veranderingen), timemanagement (tijd inschatten) en metacognitie  (een stapje terug doen om zowel jezelf als de situatie te kunnen overzien en te evalueren). Zwakke executieve functies komen met name voor bij kinderen met ADHD, autisme en leerstoornissen, maar ook bij veel kinderen zonder  diagnose. Beelddenken  Beelddenken is het denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen. Het kan omschreven worden als ruimtelijk denken  (driedimensionaal) waarbij visuele, auditieve en zintuiglijke informatie tegelijkertijd wordt verwerkt. Hierdoor kan de beelddenker snel het  geheel overzien en kan hij vlot een oplossing bedenken. Het onder woorden brengen van die oplossing kan alleen lastig zijn voor de beelddenker. Alle mensen worden voor 100 % als beelddenker geboren. Echter ontwikkelt het menselijk brein rond het vierde á vijfde levensjaar een bepaalde  voorkeur voor het beelddenken (visuele leersysteem) of het taaldenken (verbale leersysteem). Een voorkeur voor beelddenken kan aangeboren  zijn, maar het kan ook zijn dat de keuze voor beelddenken geforceerd wordt door leer- en/of   gedragsproblemen, zoals bij dyslexie, AD(H)D en Autismespectrumstoornis. Er bestaan ook raakvlakken   van beelddenken met onder andere hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. Beelddenkers hebben een sterk ontwikkelde rechterhersenhelft. De sterke kanten van de rechterhersenhelft zijn onder andere: beleven, ritme, ruimtelijk inzicht, overzicht,   verbeelding, dagdromen, kleur, muziek, intuïtie, creativiteit, fantasie en spiritualiteit. 
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER