Werkwijze Kennismakingsgesprek Wanneer u geïnteresseerd bent in kinder- en jeugdtherapie is het mogelijk om een kort kennismakingsgesprek te hebben. Aanmelding kan per telefoon of mail. In het kennismakingsgesprek kunt u ervaren of het klikt en of mijn werkwijze aansluit bij u en uw kind of jongere. Het gesprek is vrijblijvend en kosteloos Intake Wanneer u kiest voor een therapietraject voor uw kind of jongere, dan wordt er gestart met een intakegesprek, waar (bij voorkeur) beide ouders aanwezig zijn. Voorafgaand aan het intakegesprek krijgt u een intakeformulier/vragenlijst toegestuurd die u thuis invult. In het intakegesprek inventariseren we samen de hulpvraag en stemmen we af wat u en uw kind of jongere willen bereiken. Jongeren ouder dan 16 jaar Ben je 16 jaar of ouder dan heb je geen toestemming van je ouders nodig en kun je je zelf aanmelden bij mij. In principe hoeven er ook geen gesprekken met je ouders plaats te vinden, maar als je dat wel wilt dan kan dat natuurlijk. Therapietraject met het kind of jongere Bij de therapiesessies werk ik individueel met uw kind of jongere. De eerste sessie is een intakegesprek met het kind of jongere, waarin ik onder andere de hulpvraag bespreek. De hulpvraag van ouders en het kind of jongere kan verschillen. In dat geval is de hulpvraag van het kind of jongere altijd leidend tijdens de therapie. Aangezien elke jongere uniek is zal ook elk therapietraject weer anders zijn, namelijk volledig afgestemd op de jongere. Hierin ga ik samen met het kind of jongere aan de slag met creatieve werkvormen, metaforen en gesprekken. Evaluatiegesprek Na verloop van een aantal sessies volgt een evaluatiegesprek met ouders en kind of jongere. Dit kan een tussentijds- of een eindgesprek zijn. In dit voortgangsgesprek delen we de ervaringen en de eventueel gewenste verdere behandeling. Mocht de hulpvraag van het kind school gerelateerd zijn, dan kan ik eventueel een gesprek voeren met de leerkracht en/of intern begeleider. Ik overleg dit eerst met u. Na afloop van het therapietraject vindt een afrondend gesprek plaats Toestemming Wanneer een kind minderjarig is, moeten beide ouders toestemming verlenen voor behandeling. Ook wanneer ouders gescheiden zijn is de handtekening van beide ouders nodig. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar. Vanaf 16 jaar is toestemming van ouders niet meer noodzakelijk. Recht op informatie Bij kinderen tot 12 jaar hebben (beide) ouders recht op informatie, bij kinderen tussen 12-16 jaar het kind en de ouders samen, en vanaf 16 jaar alleen de jongere zelf. Geheimhouding De informatie door u als ouder verstrekt, wordt niet zonder uw toestemming naar buiten gebracht. In de oudergesprekken bespreek ik het verloop van de therapie. Ik beschouw uw kind als mijn cliënt en inhoudelijke informatie vanuit de sessies wordt alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind. Beveiligd mailen In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) maakt Perspectief4Kids voor het uitwisselen van privacygevoelig persoonlijke gegevens gebruik van Zorgmail.  
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER