DISLAIMER De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is een bezoeker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te gebruiken zonder toestemming van Perspectief4Kids. Bij het plaatsen van informatie is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met Perspectief4Kids.
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER