De   kinder-   en   jeugdtherapeut   zet   het   kind   in   zijn   kracht.   Zo   kan   het   zich   vanuit   een   goede   en   sterke basis verder ontwikkelen. Als   ouder   wil   je   niets   liever   dan   dat   je   kind   gelukkig   en   zorgeloos   opgroeit   en   dat   het   goed   gaat   met   je   kind.   Daar   doe   je   dan   ook erg je best voor. Toch kan het zijn dat je kind voor korte of langere tijd niet lekker in zijn of haar vel zit. Hier kunnen allerlei redenen voor zijn. Kinderen   groeien   op   in   een   wereld,   waar   het   druk   is,   het   tempo   hoog   ligt   en   waar   hoge   verwachtingen   gelden.   Veel   kinderen raken   hierdoor   overprikkeld   en   de   lat   ligt   voor   hen   soms   (te)   hoog.   Steeds   vaker   gebeurt   het   dat   kinderen   dan   vastlopen.   Dit   kan zich op verschillende manieren uiten. Als   ouder   merk   je   dat   je   kind   anders   reageert,   sneller   boos   wordt,   drukker   is.   Het   slaapt   slecht,   huilt   veel   sneller   of   het   heeft opeens   veel   meer   last   van   hoofd-   of   buikpijn.   Een   kind   kan   dan   ook   niet   altijd   verwoorden   wat   er   aan   de   hand   is   en   vindt   het lastig om over zijn gevoelens te praten. Je   maakt   je   steeds   meer   zorgen   over   het   gedrag   van   je kind.   Je   wilt   je   kind   graag   helpen,   maar   weet   niet   altijd hoe   en   op   welke   manier.   In   zo’n   geval   is   het   fijn   dat   er iemand      met      je      kind      meeloopt.      De      kinder-      en jeugdtherapeut   kan   helpen   om   het   kind   een   duwtje   in   de goede   richting   te   geven,   zodat   het   weer   op   eigen   kracht verder gaat. Een    kind    die    in    zijn    groei    en    ontwikkeling    obstakels tegenkomt,   is   zich   vaak   niet   (meer)   bewust   van   zijn   eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. De   kinder-   en   jeugdtherapeut   begeleidt   het   kind   bij   het ontdekken     van     die     eigen     kwaliteiten,     talenten     en mogelijkheden.   Deze   ontdekkingstocht   zorgt   ervoor   dat   het kind    op    een    positieve    manier    met    moeilijke    en    lastige situaties   leert   omgaan.   Het   kind   krijgt   zo   weer   inzicht   in   zijn sterke kanten.
Eruit halen wat erin zit
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER