Voor wie Lastige jongeren bestaan niet, het zijn de omstandigheden die het ze moeilijk maakt! Kinder- en jeugdtherapie is een praktische, kortdurende en laagdrempelige vorm van begeleiding voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-21 jaar. De kinder- en jeugdtherapeut kan hulp bieden bij problemen zoals: o Niet lekker in je vel zitten o Emotieregulatie zoals omgaan met boosheid o (Faal)angst, stress of spanningen o Te weinig zelfvertrouwen, onzekerheid of negatief zelfbeeld o Somberheid en depressie o Pestgedrag, gepest worden en weerbaarheidsproblemen o Overprikkeld zijn en last van een ‘vol hoofd’ o Psychosomatische klachten als hoofdpijn, buikpijn zonder medische verklaring o Piekeren en negatieve gedachten o Moeite met verwerken van verdrietige gebeurtenissen zoals een scheiding, trauma en rouw o Verlegenheid, teruggetrokken gedrag o Problemen met sociale vaardigheden o Concentratieproblemen en problemen met de executieve functies o Puberproblematiek o Problemen met betrekking tot het omgaan met bijzondere eigenschappen: zoals hoogsensitiviteit, autisme, AD(H)D. Deze lijst is niet uitputtend. Wanneer u twijfelt of ik u kind of jongere kan helpen, bel of mail mij dan gerust. Uitsluitingscriteria Wat behandelt Perspectief4Kids niet? Perspectief4Kids biedt therapie aan kinderen en jongeren met diverse problematiek. Er zijn echter situaties waarin Perspectief4Kids moet besluiten het kind of de jongere niet in behandeling te nemen. Hiervoor hanteert Perspectief4Kids de volgende uitsluitingscriteria. o Zware problematiek als suïcidaal gedrag, psychoses, borderline of persoonlijkheidsstoornissen o Bij diagnostiek volgens DSM-V o Hulpvragen van cliënten jonger dan 6 jaar o Cliënten met een verstandelijke beperking en IQ < 80 o Cliënten met een hoge mate van verslavingsproblematiek en/of middelenmisbruik o Wanneer sprake is van een ernstige agressieproblematiek
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER