Pedagogische advisering Kinderen   opvoeden   is   een   belangrijke   en   uitdagende   taak,   die   niet   altijd   even   makkelijk   is.   Het   opvoeden   en   opgroeien   gaat   met vallen   en   opstaan.   Soms   stuit   je   als   ouder   op   vragen   en   weet   je   niet   hoe   je   met   bepaald   gedrag   van   je   kind   om   moet   gaan.   Het opvoeden   van   je   kind   pakt   dan   soms   net   anders   uit   dan   je   dacht   en   het   gaat   niet   zoals   je   graag   had   gewild.   In   je   opvoedaanpak heb   je   vaak   al   van   alles   geprobeerd,   maar   niets   lijkt   te   werken.   Alle   ouders   ervaren   in   de   opvoeding   van   hun   kind   wel   eens problemen   en   kennen   momenten   van   zorgen,   onzekerheid,   twijfel   en   frustratie.   Vooral   in   overgangsperiodes   in   de   ontwikkeling, bijvoorbeeld van peuter naar kleuter of van tiener naar adolescent. Als   ouder   kun   je   dan   tijdelijk   behoefte   hebben   aan   wat   ondersteuning   bij   de   opvoeding.   Voor   allerlei   mogelijke   vragen   op   het gebied van opvoeding en ontwikkeling kunt u bij Perspectief4Kids terecht. Een opvoedvraag kan bijvoorbeeld zijn: o Slecht of niet luisteren o Veel huilen o Druk en impulsief gedrag o Negatieve aandacht vragen o Dwars, opstandig en driftig gedrag o Problemen in de sociale omgang o Emotionele problemen, verdrietig, boos of angstig Er   zijn   verschillende   mogelijkheden   voor   ouderbegeleiding.   Ik   bied   als pedagoog    hulp,    advies    en    begeleiding    bij    opvoedvragen        vanuit    een specifiek   ontwikkelingsprobleem   of   gedragsstoornis   zoals      bijvoorbeeld bij   ADD/ADHD,   PDD-NOS,   Asperger   en   bij   het   omgaan   met   bijzondere eigenschappen   zoals   hoogbegaafdheid   en   hooggevoeligheid.   Ook   bied   ik   hulp   bij   problemen   rondom   scheiding   of   samengestelde gezinnen. Samen   met   de   ouders   kijk   ik   naar   de   inhoud   van   het   probleem,   op   welke   punten   het   niet   zo   lekker   loopt   in   de   opvoeding   en   hoe een andere opvoedaanpak daar verandering in kan brengen.
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER