Welkom Kinder- en jeugdtherapie Ouderbegeleiding ACT Zakelijk Wie ben ik Inspiratie Contact
Pedagogische advisering Kinderen opvoeden is een belangrijke en uitdagende taak, die niet altijd even makkelijk is. Het opvoeden en opgroeien gaat  met vallen en opstaan. Soms stuit je als ouder op vragen en weet je niet hoe je met bepaald gedrag van je kind om moet gaan.  Het opvoeden van je kind pakt dan soms net anders uit dan je dacht en het gaat niet zoals je graag had gewild. In je  opvoedaanpak heb je vaak al van alles geprobeerd, maar niets lijkt te werken. Alle ouders ervaren in de opvoeding van hun kind  wel eens problemen en kennen momenten van zorgen, onzekerheid, twijfel en frustratie. Vooral in overgangsperiodes in de  ontwikkeling, bijvoorbeeld van peuter naar kleuter of van tiener naar adolescent.   Als ouder kun je dan tijdelijk behoefte hebben aan wat ondersteuning bij de opvoeding. Voor allerlei mogelijke vragen op het  gebied van opvoeding en ontwikkeling kunt u bij Perspectief4Kids terecht.  Een opvoedvraag kan bijvoorbeeld zijn: o Slecht of niet luisteren o Veel huilen o Druk en impulsief gedrag o Negatieve aandacht vragen o Dwars, opstandig en driftig gedrag o Problemen in de sociale omgang o Emotionele problemen, verdrietig, boos of angstig Er zijn verschillende mogelijkheden voor ouderbegeleiding. Ik bied als  pedagoog hulp, advies en begeleiding bij opvoedvragen  vanuit een  specifiek ontwikkelingsprobleem of gedragsstoornis zoals  bijvoorbeeld  bij ADD/ADHD, PDD-NOS, Asperger en bij het omgaan met bijzondere  eigenschappen zoals hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. Ook bied ik hulp bij problemen rondom scheiding of samengestelde  gezinnen.  Samen met de ouders kijk ik naar de inhoud van het probleem, op welke punten het niet zo lekker loopt in de opvoeding en hoe  een andere opvoedaanpak daar verandering in kan brengen.  Binnen de begeleiding en ondersteuning van ouders maakt Perspectief4Kids gebruik van de uitgangspunten van Positief opvoeden  van de methode Triple P. De Triple P begeleiding bestaat uit 3 tot 4 gesprekken van ongeveer 45 minuten. Ouders kunnen ook  kiezen om ondersteuning te krijgen in een aantal afzonderlijke  begeleidingsgesprekken. 
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER