Over Perspectief4Kids Perspectief   staat   voor   vooruitzicht   en   toekomst.   Het   uitgangspunt   van   Perspectief4Kids   is   ouders, kinderen   en   jongeren   op   weg   te   helpen   naar   een   toekomst,   die   zich   richt   op   het   ontdekken   van nieuwe vooruitzichten en mogelijkheden. Elke   ouder   heeft   het   beste   met   zijn   of   haar   kind   voor   en   wil   niets   liever   dan   dat   het   lekker   in   zijn vel zit. Helaas   lukt   dat   niet   altijd   zo   en   voelt   het   kind   zich niet   altijd   even   veilig,   gelukkig   of   tevreden.   Ouders hebben   vaak   al   van   alles   geprobeerd   en   hebben   het gevoel   vastgelopen   te   zijn.   Wanneer   het   niet   lukt om   er   op   eigen   kracht   uit   te   komen   is   het   prettig   om er met een deskundige over te praten. Een   kinder-   en   jeugdtherapeut   en      pedagoog   kan   in deze    gevallen    uitkomst    bieden    om    net    even    dat duwtje in de juiste richting te geven.
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER