Mijn missie en visie Ieder kind mag zijn zoals het is, uniek en bijzonder: Jij mag zijn zoals je bent, om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn. Je mag het worden, op jouw manier en in jouw tijd. Missie Perspectief4Kids biedt een laagdrempelige, kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie aan kinderen en jongeren met psychosociale problemen in de leeftijd van 6 tot 21 jaar.  Perspectief4Kids is een kleinschalige praktijk waardoor cliënten steeds met één en dezelfde behandelaar te maken. Perspectief4Kids heeft als missie kinderen en jongeren te ondersteunen bij het vergroten van zelfkennis, zelfinzicht en het zelfvertrouwen zodat ze leren hun eigen veerkracht en kwaliteiten te ontdekken om vervolgens deze in te zetten in situaties die moeilijk of lastig zijn. Perspectief4Kids wil bijdragen aan het mentaal en emotioneel welbevinden van kinderen en jongeren door kwalitatief goede zorg op maat te kunnen bieden.  Visie Het uitgangspunt van Perspectief4Kids is dat elke kind of jongere uniek is en dat de behandeling op maat wordt aangeboden en afgestemd op de client. De therapie vindt plaats in een veilige omgeving waarin het kind of jongere zich geborgen, gezien en gehoord voelt. De therapie richt zich op de binnenwereld van het kind of jongere, maar ook op de buitenwereld  zoals gezin, familie, omgeving en school. Het systeem rondom het kind speelt dan ook een  belangrijke rol binnen de kinder- en jeugdtherapie. Wanneer het systeem actief betrokken wordt in het behandeltraject of wanneer ouders zelf begeleiding krijgen, veranderen zij mee met de client, waardoor de omgeving mee verandert. Al deze factoren vergroten de kans dat de therapie zijn vruchten afwerpt en de resultaten blijvend zijn.
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER