Kwaliteit en registraties Om de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen ben ik geregistreerd en gecertificeerd bij diverse beroeps- en koepelverenigingen, zoals de NFG en de RBCZ. In het kader van de aanbesteding van het Sociaal Domein Achterhoek (SDA) is Perspectief4Kids vanaf 1 juli 2022 lid van Coöperatie Boer en Zorg (CBZ). Hierin stelt het SDA de eis om als gecontracteerde zorgaanbieder een kwaliteitskeurmerk te hebben. Voor Perspectief4Kids is in oktober 2023 het kwaliteitskeurmerk HKZ kleine organisatie opnieuw vastgesteld. Perspectief4kids is aangesloten bij SKJ en staat ingeschreven in het register Jeugdzorgwerkers onder het registratienummer 110024022 Perspectief4kids is geregistreerd als EMDR master practioner op Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland Perspectief4kids is gecertificeerd therapeut voor ACT4Kids
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER