Welkom Kinder- en jeugdtherapie Ouderbegeleiding ACT Zakelijk Wie ben ik Inspiratie Contact
Kwaliteit en registraties Om de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen ben ik geregistreerd en gecertificeerd bij diverse beroeps- en koepelverenigingen, zoals de NFG en de RBCZ. Daarnaast is Perspectief4Kids gecertificeerd volgens de kwaliteitseisen vanuit Kiwa Keurmerk. Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Certificering aan de hand van het Keurmerk ZZP’ers Zorg is nodig om voor contractering in aanmerking te komen bij gemeentes en zorgkantoren. Deze partijen stellen deelname aan het KIWA-keurmerk verplicht om de zekerheid te hebben dat een ZZP’er voldoet aan de beroeps- en ondernemerseisen en dat hij/zij kwalitatief goede zorg verleent. Daarnaast is het keurmerk voor cliënten een belangrijk hulpmiddel om een goede en veilige keuze te maken uit het aanbod van ZZP’ers. Perspectief4kids is aangesloten bij SKJ en staat ingeschreven in het register Jeugdzorgwerkers onder het registratienummer 110024022 Perspectief4kids is geregistreerd als EMDR master practioner op Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland Perspectief4kids is gecertificeerd therapeut voor ACT4Kids Perspectief4Kids is geregistreerd bij “Alle kindertherapeuten” en op “De Zorgkaart4Kids”
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER