Welkom Kinder- en jeugdtherapie Ouderbegeleiding ACT Zakelijk Wie ben ik Inspiratie Contact
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER
Acceptance Commitment Therapy (ACT) In mijn praktijk maak ik in de sessies gebruik van de meest moderne methodiek binnen de psychologie: Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT staat voor Acceptance Commitment Therapy en is een vorm van gedragstherapie die je kan helpen om op een flexibele manier om te gaan met onaangename gevoelens en negatieve gedachtes (Acceptance) terwijl je je richt op wat echt belangrijk is in jouw leven (Commitment). ACT is een bewezen effectieve therapie die kan helpen bij verschillende problematiek. Zoals kinderen en jongeren die worstelen met zichzelf en hun emoties, een laag zelfbeeld, gevoelens van (faal)angst, boos of opstandig gedrag en stress of somberheid.  Bij ACT zit de uitdaging in het leren accepteren van nare gedachten en gevoelens. ACT gaat er namelijk vanuit dat gedachten en gevoelens niet direct te veranderen zijn, dat is anders dan bij cognitieve gedragstherapie.  Met ACT leert je vaardigheden zoals: o Ruimte maken voor nare en vervelende gevoelens o Afstand nemen van moeilijke gedachten o Op een andere manier naar jezelf kijken o Stilstaan bij wat je ECHT belangrijk vindt in het leven o Je aandacht te richten op het hier en nu Zodat je meer veerkracht ontwikkelt en anders leert kijken naar problemen en obstakels. Er wordt binnen ACT veel gebruik gemaakt van metaforen en ervaringsgerichte oefeningen.
ACT