Welkom Kinder- en jeugdtherapie Ouderbegeleiding Trainingen Inspiratie Tarieven Wie ben ik Contact
Werkwijze Kennismakingsgesprek Wanneer u geïnteresseerd bent in kindertherapie is het mogelijk om een kort kennismakingsgesprek te hebben. Aanmelding kan per telefoon of mail. In het kennismakingsgesprek kunt u ervaren of het klikt en of mijn werkwijze aansluit bij u en uw kind. Het gesprek is vrijblijvend en kosteloos.
Intake Wanneer u kiest voor een therapietraject voor uw kind, dan wordt er gestart met een intakegesprek, waar (bij voorkeur) beide ouders aanwezig zijn. Voorafgaand aan het intakegesprek krijgt u een intakeformulier/vragenlijst toegestuurd die u thuis invult. In het intakegesprek inventariseren we samen de hulpvraag en stemmen we af wat ouders en kind willen bereiken.
Therapietraject met het kind Bij de therapiesessies werk ik individueel met uw kind. De eerste sessie is een kennismaking met het kind, waarin ik onder andere de hulpvraag met het kind bespreek. De hulpvraag van ouders en het kind kan verschillen. In dat geval is de hulpvraag van het kind altijd leidend tijdens de therapie. Aangezien elk kind uniek is zal ook elk therapietraject weer anders zijn, namelijk volledig afgestemd op het kind. Hierin ga ik samen met het kind aan de slag met creatieve werkvormen, gesprek, visualiseren, spel, muziek en bewegen.
Evaluatiegesprek Na vier sessies volgt een evaluatiegesprek met ouders en kind. Dit kan een tussentijds- of een eindgesprek zijn. In dit voortgangsgesprek delen we de ervaringen en de eventueel gewenste verdere begeleiding. Mocht de hulpvraag van het kind school gerelateerd zijn, dan kan ik eventueel een gesprek voeren met de leerkracht en/of intern begeleider. Ik overleg dit eerst met u. Na afloop van het therapietraject vindt een afrondend gesprek plaats. De kindertherapeut neemt 2 maanden na afloop van de therapie telefonisch of per mail contact met u op om te informeren hoe het gaat met uw kind.
Geheimhouding De informatie door u als ouder verstrekt, wordt niet zonder uw toestemming naar buiten gebracht. In de oudergesprekken bespreek ik het verloop van de therapie. Ik beschouw uw kind als mijn cliënt en inhoudelijke informatie vanuit de sessies wordt alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind.
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER