Welkom Kinder- en jeugdtherapie Ouderbegeleiding Trainingen Inspiratie Tarieven Wie ben ik Contact
Voorlichting “Beelddenkers slaan rechtsaf” Voor: Leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren  Waarom: Informatie, praktische tips en handvatten over hoe je een beelddenker kan helpen in de klas Duur: 2 uur  Kosten: € 150,- (exclusief km-vergoeding) Beelddenkers denken primair in beelden en gebeurtenissen. Ze hebben een andere manier van denken en zijn gebaat bij een andere aanpak om op school beter te kunnen functioneren. Ons huidig onderwijssysteem is talig en op volgorde ingesteld en de manier van lesgeven op school is vaak gericht op een verbale manier van informatie verwerken. Dat houdt in dat de leerkracht instructie geeft waarbij de nadruk ligt op het verbale. Beelddenkers hebben problemen met het opvolgen van mondelinge instructies en ze hebben vaak geen beeld bij wat er van ze verwacht wordt. Beelddenken kan dus de oorzaak zijn van onvoldoende schoolprestaties en leerproblematiek. Wanneer de leerproblematiek niet tijdig wordt onderkend, kan het kind afweermechanismen gaan ontwikkelen, die niet zelden verkeerd worden uitgelegd door de leer- en leefomgeving: ‘Hij is lui, dom of toont weinig inzet’. Beelddenkers die langdurig te maken hebben met leermoeilijkheden kunnen een steeds negatiever zelfbeeld gaan ontwikkelen, omdat hun vaak grote inzet niet beloond wordt. Gevoelens van (extreme) onzekerheid en faalangst kunnen op de loer liggen, maar het kan ook leiden tot opstandig en druk gedrag in de klas. Onderzoek heeft uitgewezen dat er in vrijwel iedere klas één à twee beelddenkers zitten. Het signaleren en herkennen van beelddenken is moeilijk, doordat er bij zowel leerkrachten als ouders vaak weinig over bekend is. Perspectief4Kids verzorgt de voorlichting ‘Beelddenkers slaan rechtsaf’ op locatie voor leerkrachten, IB-ers en zorgcoördinatoren. Bent u, als school geïnteresseerd in  het fenomeen beelddenken, dan verzorg ik deze voorlichting graag voor u. In de voorlichting Beelddenkers slaan rechtsaf  wordt het begrip Beelddenken uitgebreid in ‘beeld’ gebracht. Verder komt onder andere aan bod: o Het herkennen van een beelddenker in de klas o Waar loopt de beelddenker tegenaan in het ‘talige’ onderwijs? o Wat heeft de beelddenker nodig op school? o Waar is de beelddenker goed in? o Praktische tips en handvatten Indien u nadere informatie wilt over voorlichting Beelddenkers slaan rechtsaf kunt u contact opnemen met Perspectief4Kids.
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER