Welkom Kinder- en jeugdtherapie Ouderbegeleiding Trainingen Inspiratie Tarieven Wie ben ik Contact
Ouderbegeleiding met Triple P De naam 'Triple P' staat voor 'Positief Pedagogisch Programma' en is een methode voor  opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is een  laagdrempelig, integraal programma met als doel emotionele en gedragsproblemen bij  kinderen te voorkomen door het aanleren van opvoedvaardigheden. De methode Triple P is  er op gericht dat ouders zich zeker voelen in de opvoeding en een positieve relatie op  kunnen bouwen met hun kind(eren).  Positief opvoeden van Triple P werkt vanuit de vijf basisprincipes: kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden kinderen laten leren door positieve ondersteuning een aansprekende discipline hanteren realistische verwachtingen hebben goed voor jezelf zorgen Aanvullende achtergrondinformatie is te vinden op: www.positiefopvoeden.nl www.triplep-nederland.nl Perspectief4Kids is geregistreerd bij Triple P onder de registratiecode 113 387  Werkwijze Bij Triple P bestaat het programma uit drie tot vier sessies van ongeveer 45 minuten. Het aantal sessies kan naar behoefte van de ouders verkort of verlengd worden. Sessie 1: In een intakegesprek probeert de pedagoog inzicht te krijgen in het voorliggende probleem Sessie 2: Samen met de ouders wordt er een opvoedplan ontwikkeld Sessie 3: Voortgangsgesprek waarin de toepassing van het opvoedplan wordt besproken Sessie 4: Follow-up gesprek
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER