Welkom Kinder- en jeugdtherapie Ouderbegeleiding Trainingen Inspiratie Tarieven Wie ben ik Contact
Voor scholen en instellingen Door veranderingen binnen het onderwijs krijgen scholen steeds vaker te maken met leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Naast het adequaat aanbieden van de lesstof, wordt er van leerkrachten verwacht dat zij deze kinderen met problemen op het sociaal en emotioneel gebied en gedrag- en ontwikkelingsproblemen de juiste ondersteuning bieden. Vaak beschikt de leerkracht over onvoldoende specialistische kennis en tijd om het kind de juiste individuele ondersteuning te bieden. Wanneer een school behoefte heeft aan extra ondersteuning, dan kan Perspectief4Kids die leveren. Observaties in de klas behoren onder andere tot de mogelijkheden. Soms hebben leerkrachten voldoende aan adviezen omtrent bepaalde problematiek om weer verder te kunnen gaan. Perspectief4Kids werkt graag samen met de school om tot de best mogelijke oplossingen te komen. Wilt u als school een gesprek aanvragen dan kunt u contact opnemen met de praktijk Perspectief4Kids. Vervolgens worden samen met de leerkracht of intern begeleider de behoeftes van de school in kaart gebracht.
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER