Welkom Kinder- en jeugdtherapie Ouderbegeleiding Trainingen Inspiratie Tarieven Wie ben ik Contact
Informatieavond, voorlichting, workshop Kinderen en jongeren worden niet alleen thuis opgevoed. De scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen hebben ook te maken met diverse opvoedsituaties. Zij zien vanuit de maatschappij een trend komen waarin ouders meer ondersteuning bij de opvoeding vragen. Daarnaast wordt er meer gerichte ouderschapsondersteuning gegeven. Scholen en andere instellingen kunnen een beroep op Perspectief4Kids doen om informatieavonden met een pedagogisch of opvoedkundig thema voor ouders te verzorgen. Deze ouderavonden zijn interactief, ouders hebben een actieve inbreng en worden uitgenodigd om mee te denken en mee te praten. Theorie- en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af. Een opvoedthema is bijvoorbeeld Grenzen Stellen. Daarnaast kan een informatieavond, workshop of voorlichting op maat gemaakt worden. Samen met een collega pedagoog van de Pedagogische Praktijk ABC te Lichtenvoorde verzorgt Perspectief4Kids deze informatieavonden aan ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. De precieze inhoud van een informatieavond, voorlichting of workshop, wordt altijd in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. De informatieavond over Grenzen Stellen is bijvoorbeeld ontwikkeld op verzoek van de school OBS Villa60 in Eefde. Een andere voorlichting die we hebben verzorgd voor ouders en medewerkers van een peuterspeelzaal en kinderdagverblijf: Ikke, ikke, ikke, welkom in de wereld van de peuter. Indien u nadere informatie wilt over de inhoud en opzet van een informatieavond, voorlichting of workshop kunt u contact opnemen met Perspectief4Kids of met de Pedagogische Praktijk ABC in Lichtenvoorde.
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER